CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2020

    Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 31/01/2020, toàn trường thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quyết định số 2124/QĐ-ĐHAG ký ngày 21/12/2020.

   

Lắp đặt hệ thống điều hòa cho hội trường 600

Hội trường 600 đang được tiến hành lắp đặt hệ thống điều hòa.

Triển khai hệ thống WiFi

   Hệ thống wifi đang được triển khai toàn trường. Hệ thống đang vận hành thử nghiệm tại các khu vực: Hiệu bộ; Khối nhà C; Khối nhà B 

Nâng cấp trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu của trường đang tiến hành nâng cấp các hạng mục:

- Hệ thống UPS (Đã thực hiện)

- Hệ thống máy chủ và lưu trữ (Đã thực hiện)

- Một phần hệ thống core network (Đã thực hiện)

Nội dung tin RSS