CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2022

 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023, toàn trường thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quyết định số 3493/QĐ-ĐHAG ký ngày 22/12/2022.

Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2021

 Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/02/2022, toàn trường thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quyết định số 2303/QĐ-ĐHAG ký ngày 23/12/2020.

Về việc công khai tài sản

Thông báo số 929/ĐHAG-QTTB về việc công khai tài sản, chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Sửa chữa nền gạch phòng học, khu thí nghiệm, hàng rào khu trung tâm

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây 

Sửa chữa ký túc xá

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm..... (Đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu)

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm..... (Đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu)

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm.

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin của gói thầu đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Nội dung tin RSS