CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Sửa chữa nền gạch phòng học, khu thí nghiệm, hàng rào khu trung tâm

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây 

Sửa chữa ký túc xá

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm..... (Đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu)

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm..... (Đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu)

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm.

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin của gói thầu đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn

Cải tạo, sửa chữa phòng học...

Cải tạo, sửa chữa phòng học, đường nối phòng học và sân tập thể dục của Trường Phổ thông thực hành sư phạm.

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Trường Phổ thông thực hành sư phạm

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2020

    Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 31/01/2020, toàn trường thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quyết định số 2124/QĐ-ĐHAG ký ngày 21/12/2020.

   

Lắp đặt hệ thống điều hòa cho hội trường 600

Hội trường 600 đang được tiến hành lắp đặt hệ thống điều hòa.

Triển khai hệ thống WiFi

   Hệ thống wifi đang được triển khai toàn trường. Hệ thống đang vận hành thử nghiệm tại các khu vực: Hiệu bộ; Khối nhà C; Khối nhà B 

Nâng cấp trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu của trường đang tiến hành nâng cấp các hạng mục:

- Hệ thống UPS (Đã thực hiện)

- Hệ thống máy chủ và lưu trữ (Đã thực hiện)

- Một phần hệ thống core network (Đã thực hiện)

Nội dung tin RSS