CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Nhân sự

LÃNH ĐẠO PHÒNG
Trưởng phòng

Phan Trung Dũng

Email: ptdung@agu.edu.vn

Điện Thoại:

+ Văn phòng: 0296.6256565 - 1399

+ Di động: 0918.204343

Phó trưởng phòng - Trưởng bộ phận Thí Nghiệm Thực hành

Trần Văn Răng

Email: tvrang@agu.edu.vn

Điện Thoại:

+ Văn phòng: 0296.6256565 - 1339

+ Di động: 0918.619572

NHÂN VIÊN

A. Bộ phận Văn phòng: 04    0296.6256565

1. Dương Bạch Mai

1389 Văn thư

2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

1389 Quản lý, lập kế hoạch bảo trì các trang thiết bị
phục vụ giảng dạy và thiết bị văn phòng

3. Lê Thị Tuyết Hoa

1357 Kế toán trưởng - Phụ trách XDCB

4. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

1378 Thủ kho ; Cấp phát văn phòng phẩm

B. Bộ phận kỹ thuật: 04

1. Võ Duy Hưng

1378 Kỹ thuật tin học
- Phụ trách bảo trì máy tính các văn phòng

2. Nguyễn Hoài Linh

1357 Kỹ thuật Xây dựng

3. Đào Văn Sơn

Kỹ thuật Xây dựng

4. Phạm Kỳ Quang

Kỹ thuật Xây dựng
C. Bộ phận điện nước: 12

1. Trần Tiến Dũng

- Phụ trách điện nước chung Khu A, khu B
- Phụ trách máy phát điện khu A, máy phát PCCC khu A
- Phụ trách điện nước Khu Thí nghiệm Trung tâm

2.  Nguyễn Phan Minh Luân

- Phụ trách điện nước Khối Hiệu bộ

3. Phạm Thanh Tâm

- Phụ trách điện nước Khối nhà A
- Phụ trách máy phát điện khối Văn phòng khoa
- Chịu trách nhiệm chính khối nhà A

4. Huỳnh Quốc Việt

- Phụ trách điện nước Khối nhà A

5. Nguyễn Quốc Mạnh

- Phụ trách điện nước nhà B

6. Nguyễn Duy Luyến

- Phụ trách điện nước Khối nhà B
- Chịu trách nhiệm chính khối nhà B

7. Phan Thanh Duy

- Phụ trách điện nước Khối nhà C
- Chịu trách nhiệm chính nhà C
- Giám sát sửa chữa máy lạnh

8. Lê Phước Nguyên

- Phụ trách điện nước Khối nhà C
- Phụ trách hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài.
- Phụ trách máy phát điện Thư viện.
- Phụ trách thang máy Thư viện.

9. Võ Trung Hiếu

- Phụ trách điện nước Khối nhà D
- Phụ trách thang máy Nhà D.

10. Nguyễn Hà Giang

- Phụ trách điện nước Khối nhà D
- Chịu trách nhiệm chính khối nhà D

11. Trần Hoàng Minh

- Phụ trách điện nước Khối Văn phòng Khoa

12. Đặng Vũ Hoài Nam

- Phụ trách điện nước Khu Giảng đường

D. Tổ y tế: 04

1. Bùi Thanh Ngoan

Tổ trưởng

2. Trần Quốc Ân

3. Nguyễn Thị Tân

4. Nguyễn Thị Bảo Yến

E. Bộ phận phục vụ: 02

1. Phan Thị Xuyến

2. Nguyễn Xuân Huy

3. Phan Thị Thảo Nguyên

 

 

 

- Phụ trách Nhà khách QT

KHU THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

A. Bộ phận Quản lý: 02

1. Lý Ngọc Thanh Xuân

Phó trưởng bộ phận

2.

Phó trưởng bộ phận

B. Khối thí nghiệm Nông nghiệp: 12

1. Lê Thị Thúy Loan

Kỹ thuật viên

2. Trần Lê Kim Trí

Kỹ thuật viên

3. Nguyễn Thị Ngọc Giang

Chuyên viên

4. Dương Thị Huỳnh Như

Kỹ thuật viên

5. Lê Thị Thúy Diễm

Kỹ thuật viên

6. Võ Phương Mai

Kỹ thuật viên

7. Trình Thị Thu Hồng

Kỹ thuật viên

8. Nguyễn Thị Bảo Trân

Giảng viên

9. Phạm Đức Thọ

Kỹ thuật viên

10. Nguyễn Thị Xuân Đào

Giảng viên

11. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Kỹ thuật viên

12. Nguyễn Hoàng Huân

Kỹ thuật viên
C. Khối Thí Nghiệm Sư Phạm: 09

1. Nguyễn Văn Hồng

Giảng viên

2. Nguyễn Xuân Bình

Kỹ sư

3. Hoàng Ngô Tương Phúc

Giảng viên

4. Trương Văn Mỹ Thuận

Giảng viên

5. Trịnh Thị Hồng

Giảng viên

6. Nguyễn Công Hợi

Kỹ sư

7. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

8. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên

9. Lâm Thị Thanh Phương

Giảng viên

D. Khối Thí Nghiệm Công Nghệ - Môi Trường: 04

1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Kỹ sư

2. Lê Trí Thích

Kỹ sư

3. Lê Ngọc Hăng

Giảng viên

4. Trương Thanh Nhã

Giảng viên