CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Đề nghị cung cấp Văn phòng phẩm

- Thời gian tiếp nhận: Từ thứ hai đến thứ sáu

- Nơi tiếp nhận: Văn phòng QTTB tầng 3 khối Hiệu bộ

- Người tiếp nhận: Cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên (ĐT: 0296.256565 (1378) - DĐ: 0932.026348)