CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Đề nghị cung cấp Hóa chất, dụng cụ phục vụ cho thí nghiệm thực hành.

- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần

- Nơi tiếp nhận: Văn phòng QTTB tầng 3 khối Hiệu bộ

- Người tiếp nhận: Thầy Trần Văn Răng (ĐT: 0296.256565 (1339) - DĐ: 0918.619572)