CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

NHÂN SỰ

Ban lãnh đạo

 

 

 

 

Phan Trung Dũng

Trưởng phòng

0918.204343

ptdung@agu.edu.vn

 

Trần Văn Răng

P. Trưởng phòng

0918.619572

tvrang@agu.edu.vn

Phụ trách văn phòng

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 

0932.026348

 

 

Dương Bạch Mai

 

0918.472740

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 

0939.769167

 

Phụ trách dự án

 

 

 

 

Lê Thị Tuyết Hoa

Kế toán trưởng
(Phụ trách XDCB)

0918.652933

 

 

Nguyễn Hoài Linh

 

0948.448821

 

Phụ trách xây dựng cơ bản

 

 

 

Phạm Kỳ Quang

 

0909.970989

 

 

Đào Văn Sơn

 

0978.483684

 

Phụ trách công nghệ thông tin

 

 

 

Võ Duy Hưng

 

0989.862919

 

 

Nguyễn Lý Duy Phương

 

0903.839307

 

Phụ trách điện nước

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng

 

0946.135021

 

 

Phan Thanh Duy

 

0188.9986923

 

 

Nguyễn Hà Giang

 

0944.750007

 

 

Võ Trung Hiếu

 

0918.529831

 

 

Nguyễn Phan Minh Luân

 

0166.5866533

 

 

Nguyễn Duy Luyến

 

0919.391038

 

 

Nguyễn Quốc Mạnh

 

0926.202630

 

 

Trần Hoàng Minh

 

0918.027063

 

 

Đặng Vũ Hoài Nam

 

0123.4757679

 

 

Lê Phước Nguyên

 

0976.205469

 

 

Phạm Thanh Tâm

 

0919.303273

 

 

Huỳnh Quốc Việt

 

0907.820292

 

Bộ phận thí nghiệm

 

 

 

 

Trần Văn Răng

Trưởng bộ phận

0918.619572

 

 

Lý Ngọc Thanh Xuân

P. Trưởng bộ phận

0914.525383

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

077.7414303

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

 

0975.063180

 

 

Nguyễn Xuân Bình

 

0168.3699815

 

 

Lê Thị Thúy Diễm

 

0933.526784

 

 

Nguyễn Thị Xuân Đào

 

0165.8974378

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Giang

 

0918.527401

 

 

Nguyễn Hồng Hải

 

0939.229288

 

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

039.4374746

 

 

Lê Ngọc Hăng

 

0983.783780

 

 

Trình Thị Thu Hồng

 

0972.110669

 

 

Trịnh Thị Hồng

 

0978.766006

 

 

Nguyễn Văn Hồng

 

0168.7063603

 

 

Nguyễn Công Hợi

 

0976.839797

 

 

Nguyễn Hoàng Huân

 

0949.095967

 

 

Lê Thị Thúy Loan

 

0939.496155

 

 

Võ Phương Mai

 

0949.093987

 

 

Dương Thị Huỳnh Như

 

0913.798147

 

 

Hoàng Ngô Tương Phúc

 

0909.092369

 

 

Lâm Thị Thanh Phương

 

0979.776252

 

 

Lê Trí Thích

 

0949.155375

 

 

Phạm Đức Thọ

 

0975.877522

 

 

Trương Văn Mỹ Thuận

 

0916.775474

 

 

Nguyễn Thị Bảo Trân

 

0939.187772

 

 

Trần Lê Kim Trí

 

0122.2777191

 

Bộ phận y tế

 

 

 

 

Bùi Thanh Ngoan

Tổ trưởng

0901444775

 

 

Trần Quốc Ân

 

0989.211445

 

 

Nguyễn Thị Tân

 

0168.7500616

 

 

Nguyễn Thị Bảo Yến

 

0945.264646

 

Nhà khách

 

 

 

 

Phan Thị Thảo Nguyên

 

0909.092206

 

Bệnh xá thú y

 

 

 

 

Trương Thanh Nhã

Kiêm nhiệm

Đang cập nhật

 

Bộ phận phục vụ

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huy

 

0166.8583811

 

 

Phan Thị Xuyến

 

0168.3914471