CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Cải tạo, sửa chữa phòng học...

Cải tạo, sửa chữa phòng học, đường nối phòng học và sân tập thể dục của Trường Phổ thông thực hành sư phạm.

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây