CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm..... (Đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu)

Chống thấm sàn mái sê nô khối lớp học và hành lang khối thí nghiệm.

Nội dung và các văn bản liên quan vui lòng download tại đây

Thông tin của gói thầu đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn