CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Triển khai hệ thống WiFi

   Hệ thống wifi đang được triển khai toàn trường. Hệ thống đang vận hành thử nghiệm tại các khu vực: Hiệu bộ; Khối nhà C; Khối nhà B