CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Lắp đặt hệ thống điều hòa cho hội trường 600

Hội trường 600 đang được tiến hành lắp đặt hệ thống điều hòa.