CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Tin tức

Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2020

    Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 31/01/2020, toàn trường thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quyết định số 2124/QĐ-ĐHAG ký ngày 21/12/2020.

   

Nội dung tin RSS